نام و نام خانوادگی: علیرضا ژیلک زاده دزفولی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي تيراژه
آدرس::
خيابان آزادي بعداز خيابان بهبودي خيابان 10متري شاهين پلاك13 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66035768