نام و نام خانوادگی: مجتبی حاج کریم
نام تجاری: مهر و پلاكسازي برادران
آدرس::
خيابان منيريه خيابان شهيد معيري نرسيده به چهارراه لشكر جنب كوچه ارجمند پلاک 196
راه ارتباطی
تلفن: 55374263