نام و نام خانوادگی: ناصر کاشانی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي آريا
آدرس::
بهار خيابان شريعتي خيابان انقلاب پلاک 357 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77502860