نام و نام خانوادگی: حسین میر جلیلی
نام تجاری: مهر وپلاك سازي جليلي
آدرس::
خيابان قزوين خيابان شهيد مرادي فرهنگسراي رازي پلاک 20
راه ارتباطی
تلفن: 55421454