نام و نام خانوادگی: مهدی بخشی
نام تجاری: مهر وپلاك سازي بخشي
آدرس::
خيابان 15 خرداد بازار آهنگران كوچه مسجد جامع پاساژمشترك طبقه زير همكف پلاک 39
راه ارتباطی
تلفن: 55801618