نام و نام خانوادگی: عقیل نظری
نام تجاری: مهر وپلاكسازي نظري
آدرس::
خيابان كميل نبش چهارراه خوش پلاك 282 طبقه اول واحد غربي
راه ارتباطی
تلفن: 55718269