نام و نام خانوادگی: مجید صادق نژاد رودشتی
نام تجاری: مهر وپلاكسازي صادقي
آدرس::
خيابان سعدي شمالي خيابان منوچهري پاساژ علاء الدين پلاک 896طبقه زيرزمين
راه ارتباطی
تلفن: 33994323