نام و نام خانوادگی: مجتبی معراج محمدی
نام تجاری: مهر وو پلاک آرمان
آدرس::
خيابان وليعصر ، ابتداي خيابان مطهري ، بعد از خيابان سربداران ، پلاك 472 ، طبقه اول ، واحد 5
راه ارتباطی
تلفن: 88896575