نام و نام خانوادگی: جعفر مؤمنی نژاد
نام تجاری: مهرو پلاک
آدرس::
بازار ، كوچه بازار نوروزخان ، كوچه بازار مسجد جامع ، پلاك 122/1 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55153078