نام و نام خانوادگی: محسن صادقی
نام تجاری: مهرو پلاک پرشيا
آدرس::
انقلاب اسلامي كوچه آذر نوش خ انقلاب اسلامي پلاک 596طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88310075