نام و نام خانوادگی: معصومه معصومعلی
نام تجاری: مهرو پلاک پارسه
آدرس::
تهرانسر مركزي ( پاسداران )، خيابان شهيد طالبي ، بلوار لاله پلاک 40
راه ارتباطی
تلفن: 44569810