نام و نام خانوادگی: مریم السادات اتفاق فر
نام تجاری: مهرو پلاک پارسا گراف
آدرس::
خيابان انقلاب ، بعد از دروازه دولت ، نرسيده به فرصت ، پلاك 553/1 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88813347