نام و نام خانوادگی: پرویز مقربی
نام تجاری: مهرو پلاک نقش مداد
آدرس::
خيابان نامجو ، شهيد برزگردن ، پلاك 95 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77582219