نام و نام خانوادگی: حسین مصلائی
نام تجاری: مهرو پلاک مصلائی
آدرس::
باشگاه نفت ( تهرانسر شمالي )، بلوار لاله ، بن بست مقداد پلاک 41 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 44534999