نام و نام خانوادگی: مرتضی نجفیان
نام تجاری: مهرو پلاک محمد
آدرس::
خ 15 خردادشرقي بين چهارراه سيروس وخ ري جنب كوچه امامزاده يحيي پلاک 137
راه ارتباطی
تلفن: 33132924