نام و نام خانوادگی: محمد شمرانی
نام تجاری: مهرو پلاک شمراني
آدرس::
بازار خيابان 15 خرداددرب شرقي مسجد امام فروشگاه شمراني پلاک 141
راه ارتباطی
تلفن: 55896450