نام و نام خانوادگی: محمدرضا فروزان
نام تجاری: مهرو پلاک دياموند رايمند
آدرس::
خيابان شوش شرقي ، خيابان شهرزاد ، نبش خيابان منصور ، گاراژ اكبري ، پلاك 449 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77499387