نام و نام خانوادگی: رحمان صادقی
نام تجاری: مهرو پلاک تهران ديزاين
آدرس::
حشمت الدوله خ جمالزاده كوچه شهيد اصغر پيله ور خ كارگر جنوبي ساختمان مهستان پلاک 908طيقه 1- واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 66421557