نام و نام خانوادگی: محمد صادق میثمی
نام تجاری: مهرو پلاک تنديس نگاران معين
آدرس::
پيچ شميران بين شريعتي وبهار ساختمان آريان پلاک 375 طبقه 2 شرقي واحد3
راه ارتباطی
تلفن: 77607050