نام و نام خانوادگی: کاظم آقازاده گلستان
نام تجاری: مهرو پلاک اثر
آدرس::
خيابان جمهوري چهارراه اسكندري پلاك 1578 ساختمان زائر همكف واحد 102
راه ارتباطی
تلفن: 66902884