نام و نام خانوادگی: رؤیا پوشیده نامجور
نام تجاری: مهرو پلاک آرين نويسا قلم
آدرس::
قيطريه ، ميدان كتابي ، خيابان كتابي ، انتهاي خيابان شهيد قاسمي ، پلاك 34 ، طبقه اول ، واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 71067000