نام و نام خانوادگی: محمود احمدی سخا
نام تجاری: مهرو پلاك سازي سخا
آدرس::
شهرزيبا بلوار كوهسار نرسيده به سه راه ايرانپارس مقابل قنادي خان بابا پلاک 106
راه ارتباطی
تلفن: 44303984