نام و نام خانوادگی: علیرضا مستوفی تبار
نام تجاری: مهرو پلاكسازي پارس
آدرس::
ميدان وليعصر خيابان نجات الهي خ طالقاني پلاک 295
راه ارتباطی
تلفن: 88809559