نام و نام خانوادگی: مهدی جعفری
نام تجاری: مهروپلاک تنديسان پلاك
آدرس::
دروازه دولت ، خيابان شهيد فريد كريمي ، خيابان انقلاب ، جنب سينما فردوسي ، پلاك 531 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88840528