نام و نام خانوادگی: رضا محمد حسینی طرقی
نام تجاری: مهروپلاك
آدرس::
چهارراه كالج ، خيابان انقلاب ، خيابان حافظ ، پلاك 401 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66760149