نام و نام خانوادگی: مصطفی گلشنی
نام تجاری: مهروپلاك گلشن
آدرس::
خيابان 15خردادجلو خان مسجدامام خميني پلاک 37
راه ارتباطی
تلفن: 55618332