نام و نام خانوادگی: شاهرخ پیروز
نام تجاری: مهروپلاك پيروز
آدرس::
شهرك استقلال ، خيابان شهيد غلامرضا جلال ، خيابان شهيد غلامرضا عاشري ، پلاك 5 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 44545065