نام و نام خانوادگی: داود توکلی طرقی
نام تجاری: مهروپلاك پوريا
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي بين خيابانهاي شهيد مدني و نامجو پلاک 108طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77539264