نام و نام خانوادگی: رضا سلطان پور
نام تجاری: مهروپلاك پارسيان نو
آدرس::
كارون جنوبي ، كوچه شهيد محمد تقي بيده ، خيابان مالك اشتر ، پلاك 567 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66837035