نام و نام خانوادگی: رضا اصفهانی
نام تجاری: مهروپلاك وحدت
آدرس::
خيابان 15 خردادغربي جلو خان مسجد امام خميني (ره) طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55802136