نام و نام خانوادگی: محمد حسن احمدی شریف آبادی
نام تجاری: مهروپلاك نوين
آدرس::
خيابان وليعصرابتداي خيابان قزوين جنب سينما ري پلاک 21 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55370597