نام و نام خانوادگی: علیرضا خطیب مهر
نام تجاری: مهروپلاك مهرينو
آدرس::
ميدان وليعصر بلوار كريم خان زند پلاک 304طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 88854703