نام و نام خانوادگی: علی ابراهیمی معتمد
نام تجاری: مهروپلاك سپيد(سحر گرافيك)
آدرس::
خيابان كارگر شمالي خ آزادي پاساژ البرز پلاک 55طبقه همكف واحد11
راه ارتباطی
تلفن: 66429153