نام و نام خانوادگی: محمد حسن معبدی
نام تجاری: مهروپلاك سيمرغ
آدرس::
خيابان دكترشريعتي خيابان سميه بعد از تقاطع بهارپلاک 63 طبقه 3 واحد 10
راه ارتباطی
تلفن: 88313278