نام و نام خانوادگی: احمد درزی رامندی
نام تجاری: مهروپلاك سعيد
آدرس::
ميدان وحدت اسلامي كوچه شهيد ملا سليماني خ وحدت اسلامي پلاک 504
راه ارتباطی
تلفن: 55382454