نام و نام خانوادگی: مسعود احمدی خو
نام تجاری: مهروپلاك سازي نقش آور
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي خيابان شهيد سيد عباس موسوي ( فرصت ) ، پلاك 5 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88836053