نام و نام خانوادگی: حسین فرجی
نام تجاری: مهروپلاك سازي فرجي
آدرس::
خيابان 15 خرداد شرقي جلو خان شرقي مسجد حضرت امام (ره ) پلاک 145
راه ارتباطی
تلفن: 55151839