نام و نام خانوادگی: جمشید آبانگاه ازگمی
نام تجاری: مهروپلاك سازي سينا
آدرس::
خيابان 15 خرداد مقابل نوروز خان كوچه همايون پاساژ هاشمي پلاک 124طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 33931775