نام و نام خانوادگی: محمدرضا کریمی فرد
نام تجاری: مهروپلاك سازي تاپ روشن
آدرس::
زيرپل سيد خندان ضلع شمال شرقي پلاک 1295 طبقه 2
راه ارتباطی
تلفن: 22861161