نام و نام خانوادگی: بهرام احمد خانی
نام تجاری: مهروپلاك سازي بهرنگ
آدرس::
خزانه كوچه شهيد ناصر سلطاني خ بهروز پرستوئي پلاک 107طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55055282