نام و نام خانوادگی: علی محمدی
نام تجاری: مهروپلاك خاقاني
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي بين خيابانهاي بهار و خاقاني پلاک 427 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88340255