نام و نام خانوادگی: اصغر محمد حسینی طرقی
نام تجاری: مهروپلاك حسيني
آدرس::
ميدان امام حسين ، خيابان انقلاب اسلامي ، كوچه شهيد هادي پناهي ، پلاك 42 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77502954