نام و نام خانوادگی: مهدی کسمائی نژادفرد
نام تجاری: مهروپلاكسازي پويان
آدرس::
دانشگاه تهران خيابان انقلاب اسلامي خيابان وصال شيرازي پلاک 5
راه ارتباطی
تلفن: 66462709