نام و نام خانوادگی: محمد شایسته
نام تجاری: مهروپلاكسازي پلاكسازان
آدرس::
ايرانشهر كوچه نمازي خيابان شهيد موسوي ساختمان مرمت پلاک 4طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88320454