نام و نام خانوادگی: مسعود صدائی
نام تجاری: مهروپلاكسازي پارسيان
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي بين خيابانهاي خارك ورازي پلاک 1036
راه ارتباطی
تلفن: 66709561