نام و نام خانوادگی: بهروز معراجی
نام تجاری: مهروپلاكسازي والا
آدرس::
شهيد مطهري ، خيابان منصور ، خيابان شهيد استاد مطهري ، پلاك 397 ، طبقه همكف ، واحد 2/2
راه ارتباطی
تلفن: 88721314