نام و نام خانوادگی: نصرت سیف
نام تجاری: مهروپلاكسازي نمونه
آدرس::
خيابان سميه خيابان شهيد دكتر مفتح پلاك 75 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88820165