نام و نام خانوادگی: سید رضا رضوی نبوی
نام تجاری: مهروپلاكسازي نبوي
آدرس::
خ انقلاب چهارراه وليعصر جنب رستوران محسن پلاک 1478طبقه زيرزمين
راه ارتباطی
تلفن: 66467981