نام و نام خانوادگی: محمد مهدی شریفی نامی
نام تجاری: مهروپلاكسازي نامي
آدرس::
فاطمي ، بزرگراه شهيد گمنام ، خيابان دكتر سيد حسين فاطمي ، پلاك 109 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88961964