نام و نام خانوادگی: عباس آریا متین
نام تجاری: مهروپلاكسازي ميعاد
آدرس::
گمرك اميريه كوچه شهيد صداقت خ وليعصر پلاک 443 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55371000